تبلیغات
در این قسمت تعرفه تبلیغات در وبلاگ مبتکران (در صفحات پاپ آپ) گذاشته شده است
وابسته به وبلاگ مبتکران
آپدیت شده توسط مدیر وب
تاریخ آپدیت:1394/4/15
ساعت آپدیت:15

تبلیغ در وبلاگ مبتکران با کمک ترین هزینه و بازدید و کیفیت بالا

توجه:قیمت به تومان می باشد
جهت تبلیغ در وبلاگ مبتکران اینجا کلیک کنید و در فرم باز شده نام خاوادگی و شماره تماس و ایمیل خود و آدرس صفحه خود و نوع تبلیغ و وضعیت و مدت نمایش تبلیغ خود را بنویسید


نوع تبلیغ(پاپ آپ) وضعیت تبلیغ مدت نمایش تبلیغ مبلغ
 افقی یا عمودیپاپ آپ1 ماه 5000
 افقی یا عمودیپاپ آپ2 ماه 7500
 افقی یا عمودی پاپ آپ3 ماه 10000
 افقی یا عمودیپاپ آپ4 ماه 12500
 افقی یا عمودی پاپ آپ5 ماه 15000
 افقی یا عمودی پاپ آپ6 ماه 17500
 افقی یا عمودیپاپ آپ7 ماه 20000
 افقی یا عمودی پاپ آپ8 ماه 22500
 افقی یا عمودی پاپ آپ9 ماه 25000
 افقی یا عمودی پاپ آپ10 ماه 27500
 افقی یا عمودی پاپ آپ11 ماه 30000
 افقی یا عمودی پاپ آپ12 ماه 32500
 افقی یا عمودی پاپ آپ13 ماه 35000
 افقی یا عمودی پاپ آپ14 ماه 37500
 افقی یا عمودی پاپ آپ15 ماه 40000
 افقی یا عمودی پاپ آپ16 ماه 42500
 افقی یا عمودی پاپ آپ17 ماه 45000
 افقی یا عمودی پاپ آپ18 ماه 47500
 افقی یا عمودی پاپ آپ19 ماه 50000
 افقی یا عمودی پاپ آپ20 ماه 52500
 افقی یا عمودیپاپ آپ21 ماه 55000
 افقی یا عمودی پاپ آپ22 ماه 57500
 افقی یا عمودیپاپ آپ23 ماه 60000
 افقی یا عمودی پاپ آپ24 ماه 62500
 افقی یا عمودی پاپ آپ25ماه 65000