تبلیغات
پرداخت آنلاین با جهان پی

 

قوانین:

● به صورت سر خود و بدون هماهنگی هزینه ای واریز ننماید.برای مثال اگر میخواهید جایگاه تبلیغاتی اجاره کنید،قبل از پرداخت با ایمیل مدیر در ارتباط باشید.
● شماره ی تراکنش را پس از پرداخت هزینه به یاد داشته باشید.
● اطلاعات پرداخت را به طور کامل پر کنید.