تبلیغات
    قالب ساز آنلاین مبتکران                
    

       

از تصاویر زیر نیز میتونید برای بک گراند قالبتون استفاده کنید برای مشاهده و گرفتن آدرس عکس روی عکس دلخواهتون کلیک کنید

        
            

تنظیمات کلی قالب:

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
انتخاب رنگ عنوان وبلاگ:
انتخاب رنگ شرح خلاصه:                 
انتخاب رنگ لینک ها در حالت معمولی:
انتخاب رنگ لینک ها در حالتی که اشاره گر روی آن است:                 
انتخاب رنگ اصلی پس زمینه صفحه:
انتخاب تصویر بالای صفحه (با قابلیت تعویض تصویر توسط شما):
فاصله شروع متن عنوان وبلاگ از بالای وبلاگ:                 
        

       
            

تنظیمات پست مطالب:

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
انتخاب رنگ عنوان مطالب در حالت معمولی:
انتخاب رنگ لینک عنوان مطالب در حالتی که اشاره گر روی آن است:                 
انتخاب رنگ نوشته های پست ها:
انتخاب رنگ قلم متن زیر پست :                
انتخاب تصویر جداکننده مطالب:                
انتخاب                 رنگ فاصله ی پست ها:                
(اگر تصویری در قسمت فوق انتخاب نکردید میتوانید رنگ خطوط جداکننده را تعیین کنید)
فاصله شروع منوی سمت چپ از بالای وبلاگ:                
       

       
           

تنظیمات منوی کناری وبلاگ:

           
                                                                                                                                                                                                                                       
انتخاب رنگ عنوان های هر باکس:
انتخاب تصویر چپ:                
انتخاب                 رنگ فاصله ی بین باکس ها :                
(اگر تصویری در قسمت فوق انتخاب نکردید میتوانید رنگ خطوط جداکننده را تعیین کنید)
انتخاب رنگ بخش کدها و اسکریپت های وبلاگ:                
       

                مشاهده نمونه قالب ساخته شده با این قالب ساز